HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock
Rodenstock corporate logo_pos

Case study HR marketingu
pro Rodenstock

Rodenstock patří k předním výrobcům brýlových skel a obrub. Celosvětově společnost zaměstnává přibližně 4 900 osob a je zastoupena ve více než 85 zemích.

Ve výrobním závodě v Klatovech se na nás obrátili s prosbou, abychom do firmy přivedli více zaměstnanců, kteří nahradí současných 200 agenturních pracovníků za kmenové.

Jak jsme to udělali?

Skvělý výsledek

HR Marketing zaostři.cz - Rodenstock

7 měsíců

období 06–12/2021

HR Marketing zaostři.cz - Rodenstock

1,9 mil.

zobrazení reklam

HR Marketing zaostři.cz - Rodenstock

59,9 tis.

zobrazení webové stránky

HR Marketing zaostři.cz - Rodenstock

31,6 tis.

návštěv webu

736

odeslaných formulářů od uchazečů za 7 měsíců

Jak jsme toho dosáhli?

Abychom takto náročného cíle dosáhli, potřebovali jsme komplexní přístup. Proto jsme pro kompletní řešení postupně zapracovávali jednotlivé nástroje pro komunikaci.

  • Komunikační strategie
  • Kreativní koncept
  • Outdoor aktivity
  • Náborová kampaň
  • Webové stránky
  • PPC kampaně
  • Správa sociálních sítí

Chybí vám komplexní přístup? Spojte se s námi

HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock

Kreativní koncept:
zaostři.cz

K prezentaci klienta bylo využito tzv. ambassadorů (stávajících zaměstnanců) s nimiž byly natočeny medailonky, aby se více přiblížil život a práce v podniku.

Komunikaci jsme postavili na 3 pilířích

1. 
Stabilní zaměstnavatel s dobrou prací.

2. 
Silná mezinárodní značka.

3. 
Zajímavá práce, kde se může člověk dál rozvíjet.

Náborová kampaň

Motto „Zaostři na výjimečnou práci v Klatovech” bylo podle dle potřeb klienta pozměněno na  „Zaostři na jistou práci v Klatovech”. Tím dal klient uchazečům jasně najevo, že se jedná o dobrého zaměstnavatele s dlouhodobým působením na trhu s jistou prací i v nepříznivých časech.

Volné pozice

Benefity

Stabilita

Jistota zaměstnání

Zajímavý produkt

Dobré peníze

Billboard - HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock
CLV - HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock
Inzerce - HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock
Billboard - HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock

Pár věcí ze zákulisí

S vybranými zaměstnanci jsme provedli hloubkové rozhovory, abychom zjistili, jak to ve společnosti chodí a jaká je zde firemní kultura.

Rozhovor - HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock

Natočili jsme video medailonky s každým ambassadorem, abychom uchazečům ukázali, jaké to je pracovat v Rodenstocku.

Focení - HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock

Postarali jsme se o grafické materiály pro online i offline kanály.

Kontaktujte nás

Statistiky - HR Marketing - zaostři.cz - Rodenstock

Soutěží k větší viditelnosti

Uspořádali jsme soutěž, která pomohla dostat nově vzniklou značku zaostři.cz do povědomí. Soutěž probíhala na sociálních sítích a odkazovala na nově vytvořené webové stránky. Tím se obě platformy nenuceně zviditelnily a pomohly tak nastartovat celý projekt.

Potřebujete také nové zaměstnance?

Spojte se s námi